Fundaţia „Cristian Şerban” pentru ajutorarea copiilor bolnavi a fost înfiinţată de familia profesorilor dr. Viorel şi Margit Şerban, în anul 1991, în memoria fiului lor Cristian, pierdut în acel an. Pe lângă motivaţia personală, cunoaşterea din interior a dificultăţilor sistemului public de sănătate i-a convins pe fondatori că ideea înfiinţării unei instituţii medicale specializate, unice în România, după model european, dedicată îngrijirii unor anumite grupe de pacienţi urma să contribuie la optimizarea îngrijirii acestora.

   Scopul inițial al Fundaţiei a fost construirea, dotarea, întreţinerea şi susținerea activităţii unui Centru Medical specializat, destinat evaluării, tratamentului educației medicale și recuperării medicale multidisciplinare a unor copii şi tineri bolnavi de diabet zaharat, de boli de sânge, în special hemofiliie etc.

   Această instituție a fost realizată în Buziaș, județul Timiș și poartă numele Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educație Medicală și Recuperare.
Diabetul zaharat insulinodependent (tip 1) şi hemofilia sunt boli potenţial severe, din cauza unor complicaţii serioase, ce se pot dezvolta în cazurile incorect tratate şi dacă pacienţii nu sunt educaţi ( învăţaţi, instruiţi) într-o asemenea măsură încât să participe zilnic la tratamentul propriei boli. Or, unul dintre punctele indispensabile ale activităţii Centrului pe care Fundaţia l-a construit este tocmai educaţia pentru boală a copiilor şi tinerilor bolnavi și a familiilor lor.

   Necesitatea actuală a Centrului Medical din Buziaș este argumentată atât din punct de vedere medical (reţele de specialitate încă deficitare), cât şi material, din cauza unui buget total insuficient, în raport cu necesităţile unei asistenţe medicale la nivel decent. Trebuie spus că, pe când Programul Naţional de Diabet asigură suficientă insulină, fără de care copiii si tinerii cu diabet nu pot trăi, nu acelaşi lucru este valabil pentru Programul de Hemofilie, incapabil să pună la dispoziţia pacienţilor cantităţile necesare de factori antihemofilici şi de alte medicamente, în vederea prevenirii și opririi hemoragiilor grave, chiar mortale, ce pot apărea la cel mai mic traumatism, sau chiar spontan.

 Alte scopuri ale Fundației au fost:
      - susţinerea materială, logistică şi profesională a activităţilor medicale Centrului şi prin finanţarea oricăror altor acţiuni ce servesc binele pacienţilor.
      - organizarea unor congrese, simpozioane, conferinţe şi a altor manifestări cu caracter ştiinţific medical, locale, naţionale sau internaţionale şi participarea la astfel de manifestări în ţară şi în străinătate, pentru realizarea scopului Fundaţiei.

   În munca lor dificilă fondatorii au fost şi sunt ajutaţi de organizaţii umanitare, de instituţii publice şi private şi de persoane fizice din România şi din străinătate.

   Copyright © 2019 Fundatia "CRISTIAN SERBAN"