5. RESURSE FINANCIARE ȘI CHELTUIELI

5.1 Veniturile Fundaţiei

    Conform statutului Fundaţiei, toate mijloacele financiare şi materiale ale acesteia sunt folosite, în exclusivitate, pentru realizarea scopurilor şi obiectului de activitate ale acesteia prevăzute în Statut.
    Finanţarea tuturor obiectivelor Fundaţiei se realizează cu venituri obţinute de aceasta prin donaţii, sponsorizări şi legate ale unor persoane fizice şi juridice române sau străine. Până în prezent, fondurile provenite pe această cale constituie 99% din toate veniturile Fundaţiei ( liste cu sponsori pot fi găsite în acest site ).
    Alte surse: donaţii ale fondatorilor, constând din bani şi alte bunuri (cărţi editate oferite spre valorificare etc), donaţii sporadice de materiale.

5.2 Cheltuielile Fundaţiei sunt:

    A) Patrimoniale: a) construcţii-investiţii; b) reparaţii, întreţinere, amenajări ( costisitoare, având în vedere suprafața construită de aproximativ 4000 mp şi terenul de 20.000 mp); c)aparatură medicală și auxiliară etc
    B) Nepatrimoniale : optimizarea alimentației dietetice, materiale sanitare donate pacienților, cheltuieli de personal materiale sanitare si nesanitare pentru întreținere, consumabile, alimente etc.

6. DIFICULTĂȚI

   Situaţia financiară a Centrului Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban” Buziaş s-a agravat începând din luna iunie 2011, din cauza schimbării sistemului de finanţare a serviciilor medicale de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, modificare ce are ca scop diminuarea cheltuielilor în sistemul de sănătate, şi aşa grav subfinanţat. Prin trecerea de la finanţarea /pacient internat la sistemul DRG, plata serviciilor medicale pentru un pacient s-a redus de la 1.780 lei la jumătate, adică sub limita de supravieţuire.
   Deoarece singura sursă de venituri a Fundaţiei „Cristian Şerban” sunt donaţiile şi sponsorizările, reiese de ce acţiunea noastră de colectare a acestora este permanentă.
Toate veniturile obţinute, au fost, sunt şi vor fi folosite pentru activitatea statutară a Fundaţiei „Cristian Şerban” şi mai ales pentru ridicarea nivelului asistenţei medicale şi a condiţiilor materiale existente în Centru.
   Criza economică şi financiară are un impact negativ asupra tuturor, dar asupra omului bolnav acesta este tragic. Ştim, în acelaşi timp, că în România mai există oameni care, în afară de binele propriu, trăiesc si dupa preceptul biblic al ajutorării aproapelui, şi de aceea nădăjduim că unii dintre ei îşi vor îndrepta bucuria de a face bine şi spre copiii şi tinerii pentru care lucrează Fundaţia şi Centrul " Cristian Şerban".

   Pentru ceea ce a realizat în 20 de ani, conducerea Fundaţiei „Cristian Şerban”, mulţumeşte în nume propriu şi în numele celor aproape 25.000 de pacienţi îngrijiţi până acum în Centru, tuturor sponsorilor şi donatorilor care au ajutat la îndeplinirea obiectivelor propuse.

   Întreaga noastră gratitudine tuturor celor care ne-au ajutat până astăzi şi ne vor ajuta şi în viitor.

 

   Copyright © 2019 Fundatia "CRISTIAN SERBAN"